พวกเรา ชัชวาล ออร์คิด

จำหน่ายสินค้าการเกษตร สด สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานส่งออก ผ่านระบบมาตรฐานคุณภาพ GMP, HACCP, BRC, ISO22000 : 2005

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2541 จากครอบครัวของเทลาวานิช บริษัท ได้เริ่มต้นธุรกิจจากดอกไม้สดไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาและได้ขยายไปสู่ลูกค้าทั่วโลก นอกจากนี้ บริษัท ได้พัฒนาสายการผลิตใหม่สำหรับผักและผลไม้สด บริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP, HACCP, ISO22000, BRC นอกจากนี้เรายังเป็นสมาชิกของ SEDEX และนโยบายด้านแรงงานของเราได้ปฏิบัติตาม ETI